EL CENTRE

PROGRAMACIÓ I METODOLOGIA

La programació és un recurs que dóna coherència i objectivitat, com un esquema flexible d’actuació en la pràctica. És un moment privilegiat de comunicació entre teoria i acció.

Més informació

OBJECTIUS

Els nostres objectius són fomentar l’autoestima, l’autonomia i la sociabilitat dels infants i potenciar un bon desenvolupament cognitiu sense oblidar la part assistencial i afectiva de la nostre tasca.

Més informació

PERSONAL

El nostre equip educatiu treballa pel bé de l’educació dels infants i de l’organització del centre. Són professionals amb coneixements de diversos camps de la psicologia, la pedagogia i la intel·ligència emocional.

Més informació