Objectius

L'Ocell de Paper

Els nostres objectius són fomentar l’autoestima, l’autonomia i la sociabilitat dels infants i potenciar un bon desenvolupament cognitiu sense oblidar la part assistencial i afectiva de la nostre tasca.

És a dir, obtenir una educació integral basada en la potenciació de la part cognitiva, motriu, social, emocional i comunicativa de l’Infant.