Projecte educatiu

L'Ocell de Paper

La programació és un recurs que dóna coherència i objectivitat, com un esquema flexible d’actuació en la pràctica.

És un moment privilegiat de comunicació entre teoria i acció. Un instrument per conèixer allò que es fa al centre i a les aules.

 • La nostra metodologia de treball es basa en les experiències, les activitats i el joc, en un ambient d’afecte i de confiança.
 • Les àrees del currículum d’educació infantil es treballen de forma global i equilibrada.
 • Partim sempre dels coneixements previs dels infants i dels seus interessos per tal de crear un aprenentatge significatiu.
 • Atenció a la diversitat.
 • Donem especial importància a la relació escola - família.
 • El català és la llengua oficial de l’escola. Encara que es promou el multilingüisme utilitzant també el castellà i fent la introducció de dues llengües estrangeres: l’anglès i el francès a través del joc i la música.
 • Introducció de les TIC.
 • Estimulació musical
 • Fomentació de la intel·ligència emocional.
 • Fem sortides per conèixer la natura, al teatre, etc. Les sortides sempre estan relacionades amb la programació. Són de caràcter lúdic però sempre pedagògiques.
 • Nit Màgica, cada any la classe dels gran viu una nit plena d’il·lusió, d’emocions i d’activitats a la llar. La primera experiència amb els amics fora de casa i alhora ben a prop, la seva escola es transforma en un món màgic on fades, follets i nans ens endinsen en un món de fantasia.