RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES

L'OCELL DE PAPER

La col·laboració família - escola és imprescindible en aquesta etapa, això repercutirà en la seguretat i estabilitat afectiva que necessita l’infant per aconseguir una evolució positiva.

Reunions generals, entrevistes personals.

  • Informe diari.
  • Fulls mensuals.
  • Tutories.

On informem als pares de les sortides i activitats que es realitzaran a la Llar durant aquest període.

  • Informe d’avaluació trimestral.

On s’expliquen aspectes del desenvolupament del nen/a, de la seva adaptació a l’escola, de la seva relació amb el mestre i els companys/es.